Home

MOJA FILOZOFIA

„Istnieją dwa rodzaje fotografów: tacy, którzy komponują zdjęcia, i tacy, którzy je robią. Pierwsi pracują w pracowniach, dla drugich świat jest pracownią. I dla tych NIE ISTNIEJE ZWYCZAJNOŚĆ. Każda rzecz w ich życiu może być źródłem inspiracji.”
Ernst Haas